امروز: یکشنبه، 19 آذر 1402
02/10 1399

تهيه و توزيع بذر يونجه همداني پايه بلند بوجاري شده با درصد خلوص و قوه ناميه بالا در هر مقدار به نرخ تعاوني

رقم یونجه همدانی در برابر سرما مقاوم بوده و ارتفاع آن بیش از سایر ارقام سردسیری و نیمه گرمسیری است . به طوری که ارتفاع ساقه به 90 تا 100 سانتی متر می رسد . برگ های آن کوچک تر و نازک تر و باریک تر از سایر ارقام است ، این رقم در ارتفاعات زیاد بخوبی رشد می کند، رنگ گل یونجه همدانی به رنگ بنفش می باشد و برای کشت در مناطق سرد ، نيمه گرم سيري و مرتفع مناسب است.
قیمت روز محصولات زراعی
بذر یونجه