امروز: یکشنبه، 27 خرداد 1403

درباره شرکت تعاونی یونجه کاران همدان

تاریخچه شرکت تعاونی کشاورزی یونجه کاران همدان 

                                     

شرکت تعاونی کشاورزی یونجه کاران همدان در سال 1368 با حمایت وزارت کشاورزی از طریق ریاست محترم سازمان وقت بالاخص معاونت زراعت به منظور سامان دهی و تولید نهاده های بسیار تاثیرگذار و استراتژیکی در احیای بیش از پیش گاوداریها و دامداریهای سطح کشور در امر تولید علوفه و یونجه با کیفیت از یک طرف و از جهت دیگر با هدف رسیدن به خودکفایی از این طریق در استان همدان تاسیس و با عضوگیری تعداد 5600 نفر و به مساحت 20000 هکتار از اراضی حاصلخیز بخش فامنین و قهاوند و مرکزی شکل گرفت و فعالیت خود را آغاز نمود و همه ساله به اندازه وسع و توان خود به کلیه دامداریها و گاوداریهای سطح کشور با سهلترین وسیله, خدمات خود را به شرح ذیل به اثبات رسانده است و در خدمت عموم کشاورزان و دامدارانی که با این تشکل مرتبط بوده و هستند میباشد.

در سال 1392 اقدام به یک سری فعالیتهای جدی تر با درنظر گرفتن نیازمندیهای کشاورزان عضو و غیرعضو نموده و از طرف دیگر, محصولات کشاورزی مورد نیاز دامداریها و گاوداریها را تامین و در اسرع وقت در اختیار متقاضیان قرار داده و میدهد که این اقدامات به شرح ذیل میباشد: 

الف) نیازمندیهای کشاورزان به نهاده های مصرفی از قبیل انواع سموم و کودهای ارگانیک و هیومیکی و در صورت نیاز, کودهای شیمیایی و نخ بیلیر را در فصول معین و با نازلترین قیمت از شرکتهای رسمی تهیه و در اختیار آنها قرار داده و می دهد و این شرکت باعث افزایش مقدار قابل توجهی از تولیدات کشاورزان شده است که این نهاده ها, با سهلترین وسیله در اختیار آنها قرار داده می شود.

ب) شرکت در سال جاری اقدام به خرید مقدار قابل توجهی از تولیدات کشاورزان (جو, یونجه, کاه و کلش) نموده است که با نازلترین قیمت در محل خریداری شده و در استانهای نیازمند که با خشکسالی مواجه بوده و هستند با اندک سودی قرار داده می شود که با استعانت از خداوند متعال امید است قدمهای مثبتی را در امر تحقق و احیای حقوق کشاورزان که حق مسلم آنهاست نسبت به فعالیت خود در آینده ادامه دهد.