امروز: شنبه، 26 خرداد 1403

هئیت مدیره

ریئس هیئت مدیره
 آقای محمد علی شعبانی درخشان  
 
 
نایب ریئس هیئت مدیره
 آقای محمد ترابی
 
عضو هیئت مدیره 
         

 
آقای مقصود اصلانی
آقاي احمد سهرابي
         
آقاي اصغر حيدري
         
 
 
         
                                                                                      
مدير عامل
 آقاي بهزاد حاجيلوئي